osoba na wózku inwalidzkim

Zmiany dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych

Od 10 lipca zaczną obowiązywać zmiany dotyczące czasu pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z mocy prawa, bez konieczności przedstawiania dodatkowych zaświadczeń lekarskich osoby te będą pracować nie dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jak informuje Rzeczpospolita zmiana w przepisach ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym 10 lipca 2014 roku traci moc obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku niekonstytucyjny przepis ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepis ten uzależniał skrócenie czasu pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego.

Od 10 lipca wraca stan prawny obowiązujący przed 1 stycznia 2012 roku. Dzięki temu pracownicy niepełnosprawni nie będą już musieli wykonywać specjalnych badań i przedstawiać zaświadczeń potwierdzających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności pracownika.

Nowelizacja ustawy, stanowiąca wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wprowadza innych zmian w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych. Osoby te nadal nie mogą pracować w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie.

Pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych zobowiązani są poinformować ich o zmianach w dotychczas obowiązujących przepisach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *