szpital

Zmiany w NFZ. Najlepsi dostaną premie

Do konsultacji społecznych trafił projekt założeń do ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Ministerstwo Zdrowia chce przeprowadzić reformę, która zakłada likwidację centrali NFZ wzmacniając jednocześnie pozycję funduszu w województwach. 

Plan założeń dotyczących zmian w NFZ składa się z pięciu zasadniczych elementów.

Pierwszym z nich jest likwidacja centrali NFZ i zastąpienie jej przez Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jego zadaniem będzie nadzorowanie funkcjonowania regionalnych funduszy.

Kolejnym elementem założeń dotyczących reformy NFZ są zmiany dotyczące wycen świadczeń. Wycena będzie dokonywana przez UUZ, w związku z czym sam płatnik nie będzie miał wpływu na jej przeprowadzenie.

Ministerstwo Zdrowia w projekcie założeń do ustawy przewiduje także weryfikację jakości leczenia, a co za tym idzie premiowanie świadczeniodawców, którzy leczą najefektywniej, najszybciej, a także najbezpieczniej.

Kolejny element reformy NFZ to stworzenie regionalnych map zapotrzebowania zdrowotnego.

Ostatnim z elementów zmian jest budowanie spójnego systemu planowania inwestycji medycznych w regionie. Tę decyzję minister zdrowia uzasadnia tym, iż obecnie ze względu na brak map zapotrzebowania medycznego samorządy nie wiedzą jakim sprzętem medycznym dysponują na swoim terenie.

Zmiany w NFZ. Najlepsi dostaną premie
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *