szpital

Zmiany w NFZ. Najlepsi dostaną premie

Do konsultacji społecznych trafił projekt założeń do ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Ministerstwo Zdrowia chce przeprowadzić reformę, która zakłada likwidację centrali NFZ wzmacniając jednocześnie pozycję funduszu w województwach. 

Plan założeń dotyczących zmian w NFZ składa się z pięciu zasadniczych elementów.

Pierwszym z nich jest likwidacja centrali NFZ i zastąpienie jej przez Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jego zadaniem będzie nadzorowanie funkcjonowania regionalnych funduszy.

Kolejnym elementem założeń dotyczących reformy NFZ są zmiany dotyczące wycen świadczeń. Wycena będzie dokonywana przez UUZ, w związku z czym sam płatnik nie będzie miał wpływu na jej przeprowadzenie.

Ministerstwo Zdrowia w projekcie założeń do ustawy przewiduje także weryfikację jakości leczenia, a co za tym idzie premiowanie świadczeniodawców, którzy leczą najefektywniej, najszybciej, a także najbezpieczniej.

Kolejny element reformy NFZ to stworzenie regionalnych map zapotrzebowania zdrowotnego.

Ostatnim z elementów zmian jest budowanie spójnego systemu planowania inwestycji medycznych w regionie. Tę decyzję minister zdrowia uzasadnia tym, iż obecnie ze względu na brak map zapotrzebowania medycznego samorządy nie wiedzą jakim sprzętem medycznym dysponują na swoim terenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *