polisa ubezpieczeniowa oc

Zmiany w przepisach dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC

Polska nieprawidłowo dostosowała krajowe przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów do unijnej dyrektywy. W celu uniknięcia nałożenia na Polskę kar Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w dotychczasowych przepisach. Jak informuje Rzeczpospolita sprawa dotyczy nowelizacji z 24 maja 2007 roku ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Podwyższyła ona sumy gwarancyjne, co wpłynęło na wysokość późniejszych ubezpieczeń.

Komisja Europejska uznała, że nowelizacja z 2007 roku zawiera istotny błąd. Jej przepisy przejściowe zastrzegały, że do umów zawartych przed wejściem nowelizacji w życie stosuje się unormowania dotychczasowe. Zdaniem Komisji Europejskiej taka regulacja jest niezgodna z przepisami unijnymi.

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt zmian przewiduje, że do umów obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy z 2007 roku będą stosowane przepisy zmienione, które podwyższają sumy gwarancyjne. Oznacza to, że dla umów obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizacji z 2007 roku zamiast wartości sprzed jej wejścia w życie będą stosowane bardziej korzystne sumy gwarancyjne, co wpłynie maksymalne wartości odszkodowań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *