meldunek

Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego

Od 1 stycznia 2013 roku zaczną obowiązywać niektóre zmiany przewidywane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Zniknie między innymi obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.

Ponadto obywatele Polski oraz obywatele UE nie będę musieli dokonywać meldunku na pobyt tymczasowy nie przekraczający trzech miesięcy.

Z dotychczas obowiązujących przepisów zniknie również obowiązek właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy polegający na kontrolowaniu wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

Jeżeli chodzi o samo załatwienie czynności w urzędzie, od stycznia 2013 roku termin na zgłoszenie meldunku zostanie wydłużony z 4 do 30 dni. Jednocześnie nie trzeba będzie najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby móc dokonać meldunku w drugim. Wszystkie czynności zostaną wykonane podczas zameldowania się w nowym miejscu.

Ponadto czynności związanych z zameldowaniem się będzie można dokonać za pomocą ustanowionego pełnomocnika.

Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach zakładają również zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Nie będzie też konieczne zgłaszanie informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładaniu książeczki wojskowej.

Ponadto osoby wyjeżdżające za granicę na dłużej niż 6 miesięcy będą musiały zgłaszać ten fakt w biurze ewidencji ludności. Do tej pory obowiązek ten dotyczył osób wyjeżdżających na dłużej niż 3 miesiące.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw zakłada szereg zmian w dotychczas obowiązujących przepisach. Będą one jednak wchodzić w życie stopniowo.

Nowe przepisy przewidują m.in. utworzenie od stycznia 2015 r. Rejestru Dowodów Osobistych, czyli rejestru centralnego prowadzonego w formie elektronicznej.

Od 1 stycznia 2015 roku w dowodzie osobistym nie będzie już zamieszczany adres zameldowania. Dzięki temu obywatel nie będzie musiał zmieniać dowodu osobistego w przypadku każdorazowej zmiany miejsca stałego pobytu.

Ostatecznie od 1 stycznia 2016 r. zniknie także obowiązek meldunkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *