sąd

Zmiany w ustawie o systemie dozoru elektronicznego

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie dozoru elektronicznego. Nowelizacja przewiduje możliwość zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec odbywających karę pozbawienia wolności w domu na zasadzie dozoru elektronicznego. Głównym celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie liczby osób odbywających karę poza murami wiezienia. Obecnie do tej grupy skazańców nie mają zastosowania przepisy Kodeksu karnego o warunkowym zwolnieniu. W związku, z czym dochodziło do takich sytuacji, iż osoba skazana na kilka miesięcy pozbawienia wolności wolała odbywać karę w zakładzie karnym niż skorzystać z dozoru elektronicznego, ponieważ wówczas nie mogłaby liczyć na warunkowe zwolnienie.

Nowelizacja ustawy o systemie dozoru elektronicznego przewiduje możliwość przedterminowego zwolnienia w przypadku osób odbywających karę pozbawienia wolności w domu na zasadzie dozoru.

Ponadto znowelizowane przepisy dają kuratorom możliwość wnioskowania o uchylenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. W przeciwieństwie do osób odbywających karę pozbawienia wolności w tradycyjny sposób, osoby korzystające z dozoru elektronicznego mają prawo do świadczeń pomocy społecznej.

Dane skazanych na dozór mają być przechowywane przez podmiot dozorujący przez dwa lata od wykonania kary, a potem usuwane. Dozór elektroniczny może być stosowany wobec skazanych na karę pozbawienia wolności na czas nie dłuższy od jednego roku. System ten był wprowadzany w Polsce etapami od 2009 roku. Zaś dozór elektroniczny skazanych w całym kraju możliwy jest od początku 2012 roku.

W przypadku naruszenia warunków dozoru przez skazanych sąd decyduje o dalszym odbywaniu kary w więzieniu.System, dzięki nadajnikowi, umożliwia monitorowanie miejsca pobytu skazanego. Nadajnik wysyła fale radiowe i komunikuje się z urządzeniem w domu osadzonego, które przekazuje sygnał do centrali. Miesięczny koszt systemu dozoru elektronicznego to 564 zł na skazanego, podczas gdy miesięczny koszt pobytu jednego skazanego w więziennej celi to ok. 2, 6 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *