matura

Zmiany w egzaminie maturalnym

Od 2015 roku zacznie obowiązywać nowa formuła egzaminu maturalnego. Jak informuje Minister Edukacji Krystyna Szumilas projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, zawierającego propozycje zmian na maturze, w poniedziałek trafi do konsultacji społecznych. Do matury w nowej formule przystąpi pierwszy rocznik uczniów, uczących się zgodnie z nową podstawą programową nauczania. Są to uczniowie którzy w roku szkolnym 2012/2013 pobierają naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. W 2015 roku maturzyści, tak jak dotychczas, będą musieli zdać obowiązkową maturę z matematyki, języka polskiego, języka obcego. Wszystkie z wyżej wymienionych egzaminów odbędą się na jednym poziomie, który odpowiada obecnemu poziomowi podstawowemu egzaminu maturalnego. Ponadto każdy maturzysta będzie musiał przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z grupy przedmiotów do wyboru.

Egzaminy maturalne z przedmiotów dodatkowych

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych również będą zdawane tylko na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu poziomowi rozszerzonemu.

W grupie przedmiotów do wyboru znajdą się:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • historia muzyki
 • informatyka
 • język łaciński
 • kultura antyczna
 • wiedza o społeczeństwie
 • języki mniejszości narodowych i etnicznych
 • język regionalny
 • języki obce nowożytne
 • matematyka
 • język polski.

Tak jak dotychczas maturzyści będą musieli przystąpić do dwóch egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego. Jednakże egzamin z języka polskiego zmieni swoją formułę. Zdający będzie odpowiadał na wybrane losowo pytanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pytania dotyczyć będą fragmentów tekstów – literackiego, popularno-naukowego – lub reprodukcji.

Aby uzyskać świadectwo maturalne przystępujący do egzaminu będzie musiał zdobyć minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki egzaminów dodatkowych nie będą miały wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego. Znaczenia nabiorą dopiero przy rekrutacji na studia.

Zmiany w egzaminie maturalnym
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *