matura

Zmiany w egzaminie maturalnym

Od 2015 roku zacznie obowiązywać nowa formuła egzaminu maturalnego. Jak informuje Minister Edukacji Krystyna Szumilas projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, zawierającego propozycje zmian na maturze, w poniedziałek trafi do konsultacji społecznych. Do matury w nowej formule przystąpi pierwszy rocznik uczniów, uczących się zgodnie z nową podstawą programową nauczania. Są to uczniowie którzy w roku szkolnym 2012/2013 pobierają naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. W 2015 roku maturzyści, tak jak dotychczas, będą musieli zdać obowiązkową maturę z matematyki, języka polskiego, języka obcego. Wszystkie z wyżej wymienionych egzaminów odbędą się na jednym poziomie, który odpowiada obecnemu poziomowi podstawowemu egzaminu maturalnego. Ponadto każdy maturzysta będzie musiał przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z grupy przedmiotów do wyboru.

Egzaminy maturalne z przedmiotów dodatkowych

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych również będą zdawane tylko na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu poziomowi rozszerzonemu.

W grupie przedmiotów do wyboru znajdą się:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • historia muzyki
 • informatyka
 • język łaciński
 • kultura antyczna
 • wiedza o społeczeństwie
 • języki mniejszości narodowych i etnicznych
 • język regionalny
 • języki obce nowożytne
 • matematyka
 • język polski.

Tak jak dotychczas maturzyści będą musieli przystąpić do dwóch egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego. Jednakże egzamin z języka polskiego zmieni swoją formułę. Zdający będzie odpowiadał na wybrane losowo pytanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pytania dotyczyć będą fragmentów tekstów – literackiego, popularno-naukowego – lub reprodukcji.

Aby uzyskać świadectwo maturalne przystępujący do egzaminu będzie musiał zdobyć minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki egzaminów dodatkowych nie będą miały wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego. Znaczenia nabiorą dopiero przy rekrutacji na studia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *