umowa deweloperska

Co zmienia ustawa deweloperska?

W dniu 31 sierpnia 2011r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nazwaną ustawą deweloperską.

Projekt autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej ma na celu ochronę nabywców mieszkań jeszcze niewybudowanych, przed utratą zainwestowanych pieniędzy w razie bankructwa firmy.

Ustawa wprowadza m.in. tworzenie rachunku powierniczego stanowiącego zabezpieczanie zaliczek uiszczanych przez nabywców nieruchomości na rzecz deweloperów.

W ten sposób deweloper otrzyma zapłatę po zakończeniu inwestycji lub też w ratach, w trakcie realizacji umowy. Ponadto będzie zobowiązany wykupić gwarancję bankową lub polisę ubezpieczeniową dla nabywcy.

W przypadku, gdy nie dojdzie do przeniesienia własności lokalu, deweloper jest zobligowany do zwrotu otrzymanej zaliczki. Ochronę interesów kupujących ma także zapewnić Prospekt Informacyjny Dewelopera, dotyczący inwestycji, ważny przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W treści prospektu znajdą się informacje o przedsięwzięciu dotyczące m.in. harmonogramu prac, kosztów realizacji czy terminu zakończenia. Za zawarcie fałszywych informacji w treści Prospektu Informacyjnego ustawodawca przewidział karę do 2 lat pozbawienia wolności.

W przypadku bankructwa, deweloper w dalszym ciągu będzie zobowiązany do ukończenia inwestycji i przekazania lokalu nabywcy. Kolejną zmianą wprowadzoną ustawą jest obowiązek zawarcia umowy przedwstępnej z nabywcą w formie aktu notarialnego. Projekt ustawy nie przewiduje możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń przez dewelopera względem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego gdyż takie rozwiązanie stoi w sprzeczności z prawem europejskim.

Środowiska deweloperskie ostrzegają, że dodatkowe koszty, które zmuszeni będą ponieść po wejściu ustawy w życie zostaną przerzucone na kupujących, co doprowadzi do wzrostu cen oferowanych mieszkań.

Podnosi się także, iż ustawa, ze względu na zakres obowiązków nałożonych na deweloperów spowoduje znikniecie z rynku średnich i małych firm budowlanych, których nie będzie stać na zapewnienie nabywcom wymaganych zabezpieczeń. Z kolei zwolennicy ustawy przekonują, iż deweloperzy, starannie prowadzący swoje interesy nie mają się czego obawiać zwłaszcza, że bezpieczeństwo na rynku budowlanym sprawi, że klienci chętniej będą inwestowali swoje oszczędności.

Mimo, że ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zacznie obowiązywać dopiero za pół roku, to już teraz staje się przedmiotem wielu dyskusji.

Polska, jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej nie posiadała kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej stosunków na linii klient – deweloper. Dotychczas warunki kupna mieszkań były ustalane wyłącznie przez deweloperów, często z pokrzywdzeniem klientów, którzy w przypadku bankructwa firmy nie mieli możliwości odzyskania zainwestowanych przez siebie pieniędzy.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ma zmienić powyższy stan rzeczy, dlatego jej wprowadzenie jest niezbędne z punktu widzenia słusznych interesów klientów firm deweloperskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *