zabytki

Zwiększenie ochrony zabytków

Posłowie PSL przedstawili projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków. Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach mają zapewnić skuteczniejszą ochronę najcenniejszych polskich zabytków, które zaliczane są do dziedzictwa narodowego.  Jak informuje Rzeczpospolita, posłowie proponują nową formę ochrony zabytków.

Będzie nią Lista Skarbów Dziedzictwa, prowadzona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który jednocześnie stanie się organem decydującym o wpisaniu danego zabytku na listę. Na listę trafią najcenniejsze zabytki znajdujące się zarówno w zasobach publicznych, jak i prywatnych.

Projekt nowelizacji ustawy zmienia także zakres uprawnień właściciela zabytku wpisanego na listę. Będzie on mógł jedynie prowadzić prace mające na celu utrzymanie zabytku w dobrym stanie. Jednocześnie wojewódzki konserwator zabytków zostanie zobowiązany raz na dwa lata do przeprowadzania kontroli stanu zabytku.

Właściciel obowiązany będzie informować ministra o każdym zagrożeniu dla zabytku, uszkodzeniu, zaginięciu, kradzieży, czy zmianie miejsca przechowywania. Ponadto niezależnie od kontroli prowadzonej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków minister kultury będzie mógł w każdym czasie zlecić swoją kontrolę, a w razie konieczności może zażądać wstrzymania niedozwolonych prac przy zbytku.

W odniesieniu do zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa projekt nowelizacji ustawy wprowadza zakaz stałego wywozu za granicę. Czasowy wywóz dopuszczalny będzie jedynie za zgodą ministra kultury.

Zmiany zawarte w projekt dotyczą także zasad finansowania opieki nad zabytkami. Dotację będzie można uzyskać także na prace konserwatorskie i restauratorskie, dotyczące zabytków wpisanych na listę. Ma ona pokryć 100 proc. wydatków na te prace.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *