dokument

Aplikacja 2014 – sprawdź, jakie zmiany ogłosił resort

4-5 września 2014r. odbędzie się egzamin notarialny. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło już, kto jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu, w jakich miastach powołane zostały komisje oraz ile wynosi opłata egzaminacyjna. Ministerstwo wyznaczyło termin egzaminu notarialnego na dzień 4-5 września 2014r. dla osób, które ukończyły aplikację notarialną oraz dla osób, które m.in. posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych, przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym lub Trybunale Konstytucyjnym i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat, a także zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy.

Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2014 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1.344,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *