BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

Co wpływa na wysokość alimentów po rozwodzie?

Co wpływa na wysokość alimentów po rozwodzie?

Obowiązek alimentacyjny wynika wprost z ustawy. Definicja obowiązku alimentacyjnego zawiera się w art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny opiekuńczy (Dz.U. 2020, poz. 1359; dalej także jako k.r.o). W myśl tego przepisu obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Po rozwodzie możemy wyróżnić obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka, lub jednego z małżonków względem drugiego, ten drugi uregulowany został w art. 60 k.r.o.

prawo upadłościowe

Zniesienie współwłasności – od czego zacząć?

O współwłasności możemy mówić w sytuacji, gdy własność (na przykład nieruchomości) przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Zniesienie współwłasności może nastąpić w dowolnym czasie. Istotne jest tutaj to, czy zniesienie współwłasności będzie polubowne, czy też konieczne będzie postępowanie sądowe. Sprawdź, jak znieść współwłasność.

Jak udowodnić winę lekarza w UK, aby uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne?

Jak udowodnić winę lekarza w UK, aby uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne?

Przypadki niedbałego działania lekarza i innych pracowników służby zdrowia mogą mieć miejsce w przychodni lub w szpitalu. Zarówno lekarz ogólny, jak i lekarz pracujący w dziedzinie medycyny wewnętrznej może zostać zgłoszony jako winny zaniedbania. Podjęcie działań prawnych przeciwko pracownikowi służby zdrowia musi być spowodowane opieką poniżej standardu. Dobrze wykonana procedura, która nie ma pożądanego efektu, nie musi stanowić zaniedbania. Lekarze popełniają błędy, jak ludzie w innych zawodach. Jednak ich błędy mogą spowodować trwałe szkody, a czasem drastycznie zmienić życie pacjenta. Aby jak najlepiej uniknąć raportu o zaniedbaniu medycznym, lekarz musi być zawsze bardzo czujny. Poniżej omówimy różne rodzaje zaniedbań lekarskich i dowiesz się jakie masz prawa.

adwokat czy radca prawny jakie różnice

Jak odzyskać swoje należności?

Walka o odzyskanie swoich należności nie jest łatwa. Na szczęście zawsze można skorzystać z pomocy, jaką oferują prawdziwi profesjonaliści. Skuteczna windykacja należności to proces, w ramach którego firma windykacyjna korzysta z dostępnych, sprawdzonych i legalnych narzędzi odzyskiwania długu. Dzięki temu klient odzyskuje swoje środki, a widmo utraty płynności finansowej zostaje skutecznie oddalone.

prawo

Sala rozpraw – jak się na niej zachować?

Sala rozpraw zdecydowanie jest jednym z miejsc, na których zachowanie może przynieść ogromne konsekwencje w przyszłości, zarówno pozytywne, jak i negatywne, które zadecydują o jej wyniku. Nie da się zaprzeczyć temu, że jest to jedno z pomieszczeń, w których może złapać ogromny, przerażający stres, mający wpływ na zachowanie osób, które się tam znajdują. To jak zachowujesz się na sali rozpraw ma znaczenie. Istnieje szereg zasad, których należy przestrzegać. Złamanie ich może się wiązać z karami. Wszystkie z nich należy znać, dlatego dobrym pomysłem jest przestudiowanie ich przed samą rozprawą. Sprawdź, które z zachowań nie są pożądane na sali rozpraw. Co powinieneś robić, a od czego należy się powstrzymać za wszelką cenę?