energia

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 – Dzień drugi

Jak wyglądał drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011? O czym mówiło blisko pół tysiąca panelistów na 50 różnych debatach i sesjach? Jakie wydarzenia towarzyszyły kongresowym spotkaniom i jakie ważne komentarze zostały wygłoszone na półmetku największej imprezy biznesowej Europy Środkowej?

Energetyka

Ponad 10 sesji drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 poświęconych było energetyce. Uczestnicy mówili m.in.: o wyzwaniach i szansach polskiej oraz europejskiej branży energetycznej, kwestiach dotyczących funkcjonowania i regulacji rynku energetycznego w Polsce i Europie, bezpieczeństwa energetycznego Unii, jak i odnawialnych źródeł energii. Nie zabrakło także sesji poświęconych pakietowi klimatyczno – energetycznemu oraz europejskiemu systemowi przesyłu gazu – idei gazowego korytarza północ-południe.

W dyskusjach dedykowanych energetyce udział wzięli m.in.:Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Rady Patronackiej Kongresu; Mikołaj Budzanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; Krystian Takac, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Słowacji i Günter Verheugen, Komisarz UE Komisarz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w latach 2004-2010, Komisarz UE ds. Rozszerzenia w latach 1999-2004.

Finanse

Kolejny z głównych bloków tematycznych drugiego dnia EEC 2011 poświęcony był finansom. Dyskutowano o finansach publicznych, funduszach UE i rozwoju regionalnym, systemach finansowych i bankowych UE, inteligentnym banku przyszłości, a także o finansach w samorządach.

Wśród panelistów znaleźli się m.in.: Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego; Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim; Georg Milbradt, Premier Saksonii w latach 2002-2008; Staffan Nilsson, Przewodniczący Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC); Jerzy Pruski, Doradca Prezydenta RP, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Pilar Solans, Dyrektor Finansowy z Barcelony.

Innowacje na styku nauki i biznesu

17 maja br. miały miejsce również różnorodne panele i dyskusje o innowacjach na styku nauki i biznesu. Zaprezentowana została strategia „Unii Innowacji” i polskie strategie innowacyjne. Specjaliści obradowali nad kształtem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, zainaugurowanej podczas pierwszego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2009 r. Przedstawili też projekty badawczo-wdrożeniowe węzła polskiego CC PolandPlus w wielu obszarach. W ramach tegorocznego EEC odbyło się również wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

W nowej arenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 – w gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w panelu pt. Uniwersytety w konkurencyjnej gospodarce Europy, odbyła się debata z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej. Uczestnicy – rektorzy polskich uczelni wyższych rozmawiali na temat kierunków badań i kształceń oraz zastanawiali się nad porównywalnością kompetencji absolwentów.

Rozwój Polski

Przesłanki polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej oraz rozwój polskiego rynku kolei, portów lotniczych i przewozów cargo czy tematyka współpracy polsko–czeskiej i polsko-austriackiej – to kolejne z licznych zagadnień, jakie zostały omówione podczas drugiego dnia największej imprezy biznesowej w Europie Środkowej. W ramach wydarzeń towarzyszących, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała laureatów konkursu „Innowacyjny projekt”, „Innowacyjny start-up/technostarter” oraz „Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu”.

Sesje EEC 2011 odbywały się w hotelach Qubus, Angelo, Monopol i Nowotel Katowice Centrum, a także w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, budynku Biuro-Centrum, Sali Audytoryjnej Banku Śląskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Sali multimedialnej RIG.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W 100 sesjach tematycznych, debatach i wydarzeniach towarzyszących weźmie udział około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *