energia elektryczna

Kompleksowa umowa sprzedaży energii

W czwartek Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że prace nad wzorcem kompleksowej umowy na sprzedaż energii elektrycznej gospodarstwom domowym zostały zakończone. Umowa to umożliwi płacenie jednego rachunku za sprzedaż energii i jej dystrybucję. Dzięki kompleksowej umowie będziemy mogli na jednym rachunku uregulować należności dla dystrybutora i sprzedawcy, nawet w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany sprzedawcy energii. Dotychczasowa konieczność płacenia dwóch rachunków – osobno przedsiębiorstwu sprzedającemu energię i dystrybutorowi zniechęcała odbiorcę planującego zmianę sprzedawcy energii do przejścia do nowego sprzedawcy.

Uzgodnienie wzorca Generalnej Umowy Dystrybucji (tzw. GUD-Kompleksowy) otworzy możliwość zawierania przez odbiorców energii elektrycznej umowy kompleksowej z dowolnym sprzedawcą energii, a nie tylko ze sprzedawcą z urzędu (tzw. zasiedziałym).

Nad wzorcem umowy pracowało Towarzystwo Obrotu Energią oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Zakończenie prac nad wzorcem Generalnej Umowy Dystrybucji prowadzi do upowszechnienia umów kompleksowych w relacjach pomiędzy sprzedawcami energii a odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz stanowi niezbędny element dla pełnego uwolnienia rynku energii elektrycznej.

Źródło: WroLED.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *