konsument

Mediacja konsumencka

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował założenia do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Przywidują one stworzenie sieci instytucji zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów między przedsiębiorcą a konsumentem niezadowolonym ze sposobu rozpatrzenia zgłoszonej przez niego reklamacji. Jak informuje Rzeczpospolita z mediacji skorzystać będzie mógł konsument, który wyczerpał całą drogę reklamacyjną oraz uzyskał zgodę przedsiębiorcy na skierowanie sprawy do mediacji. Mediacja konsumencka przeprowadzana będzie przez niezależne podmioty, zarówno prywatne jak i publiczne. Skorzystać z niej można w ciągu 90 dni od otrzymania pisma odmawiającego uwzględnienia reklamacji.

Mediacja konsumencka została wprowadzona przez dyrektywę unijną w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów(ADR). System ten ma ruszyć 9 lipca 2015 roku i objąć większość branż na rynku. Skorzystanie z mediacji nie wyklucza prawa konsumenta do wystąpienia z roszczeniem do sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *