wycinka drzewa

Niższe kary za wycinkę drzew bez zezwolenia

W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Zmiany w przepisach przewidują niższe kary za nielegalną wycinkę drzew. Obecnie sankcja za wycinkę drzewa bez zezwolenia wynosi trzykrotność opłaty za normalną wycinkę, a według znowelizowanych przepisów wyniesie dwukrotność tej opłaty.

Obniżeniu ulegną także same opłaty za wycinkę drzew, które stanowią podstawę obliczania wysokości kary.

Dzięki zamianom w dotychczas obowiązujących przepisach osoby fizyczne łatwiej pozbędą się drzewa, które po wichurze zagraża bezpieczeństwu ludzi. W tej sytuacji właściciel nieruchomości powiadomi odpowiednią służbę, np. straż pożarną, która zajmie się usunięciem zagrażającego bezpieczeństwu drzewa.

Jeżeli zaś chodzi o usunięcie uschniętego drzewa nie będzie już wymagana do tego specjalna zgoda. Chcąc je usunąć wystarczy zawiadomić gminę o tych planach. Jeżeli gmina w ciągu 30 dni nie wyrazi sprzeciwu wycinka drzewa staje się wówczas możliwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *