powiadomienie ratunkowe

Nowe zasady organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Zgodnie z doniesieniami Rzeczpospolitej od 20 maja zaczną obowiązywać nowe zasady organizacji oraz funkcjonowania CPR. Powyższe przepisy przewidują zwiększenie liczby operatorów numeru 112 do końca 2016 r. a także wprowadzenie jednolitych wymagań dot. pomieszczeń i wyposażenia technicznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Aktualnie numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Oprócz niego funkcjonują stare numery do policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego – 997, 998 i 999. W przyszłości także te numery mają być obsługiwane w CPR-ach, a fakultatywnie – również inne numery, np. pogotowia energetycznego lub gazowego.

Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Od stycznia 2014 r. obowiązuje ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego. W związku z tym 20 maja wejdzie w życie rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji w sprawie organizacji i funkcjonowania CPR-ów. Rozporządzenie to określa sposób opracowywania i aktualizacji szczegółowych procedur jak również maksymalną liczbę operatorów numerów alarmowych.

Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia kierownikiem centrum oraz jego zastępcą będzie mogła zostać osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie powiadamiania ratunkowego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej lub ratownictwa medycznego.

Według doniesień Rzeczpospolitej obecne rozwiązania teleinformatyczne nie pozwalają na szybkie przekazywanie zgłoszeń alarmowych z CPR do służb ratunkowych drogą elektroniczną. W związku z tym, prowadzone są prace nad połączeniem systemu teleinformatycznego CPR z systemami używanymi przez służby ratownicze, umożliwiającym wymianę informacji o zgłoszeniu drogą elektroniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *