sąd

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów

W czwartek wiceminister Piotr Styczeń poinformował, iż Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opracowało założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i innych ustaw. Aktualnie dokument oczekuje na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów. Zdaniem wiceministra nowelizacja przepisów „pozwoli wyraźnie identyfikować grupy najemców zasobów komunalnych, które wymagają wsparcia np. przez obniżenie stawek czynszu (…)”. Jednocześnie zmiany w prawie umożliwią lepszą identyfikację osób, które takiej pomocy nie potrzebują. W założeniach projektu zaproponowano m.in. zmianę definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego.

Znowelizowane przepisy mają umożliwić gminie zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych na czas oznaczony nie krótszy niż jeden rok i nie dłuższy niż pięć lat. Pomimo zmian gminy nadal będą mogły obniżać stawki czynszu na podstawie kryteriów przyjętych przez władze lokalne. Jednak do dotychczas obowiązujących przepisów zostanie wprowadzona zasada, iż bazowa stawka czynszu w publicznym zasobie mieszkaniowym powinna pokrywać przynajmniej koszty utrzymania nieruchomości.

Orzekanie o uprawnieniach do otrzymania lokalu socjalnego będzie należało wyłącznie do właściwości sądów okręgowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *