odszkodowania medyczne katowice

Odszkodowania za błędy medyczne w Katowicach

Kancelaria Adwokacka VOLENTI zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu wystąpienia błędu lekarskiego.

Kiedy mówimy o błędzie medycznym?

O błędzie lekarskim mówimy wtedy, gdy dochodzi do zaniechania przez osobę wykonującą zawód medyczny, a zaniechanie to prowadzi do wystąpienia szkody u pacjenta. Aby pacjent mógł rościć sobie prawa do wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osoby wykonującej zawód medyczny, błąd lekarski musi wynikać z winy i mieć ujemny skutek w postaci szkody pacjenta.

W takiej sytuacji dochodzi do związku przyczynowego pomiędzy szkodą pacjenta, a popełnionym błędem. Warunkiem koniecznym do odszkodowania za błąd medyczny jest także udowodnienie, że postępowanie pracownika medycznego jest niezgodne ze stanem wiedzy medycznej.

Sprawdź ofertę – odszkodowania za błędy medyczne.

Prawa poszkodowanego pacjenta

Poszkodowany pacjent ma prawo złożyć pozew sądowy o odszkodowanie albo wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – jest to mniej sformalizowana alternatywa do postępowania sądowego. Postępowanie przed Komisją może też stanowić wstęp do procesu sądowego.

Roszczenia z tytułu błędu medycznego mogą być związane z odszkodowaniem, mającym na celu rekompensatę poniesionych strat materialnych lub zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę. Jeśli konsekwencją błędu lekarskiego jest utrata zdolności do pracy (całkowita lub częściowa) czy zwiększenie potrzeb, poszkodowanemu przysługuje renta.

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI gwarantuje:

  • szczegółową analizę w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania,
  • fachową i kompleksową pomoc w ubieganiu się o roszczenia odszkodowawcze, opartą na bogatym, wieloletnim doświadczeniu,
  • opracowanie odpowiedniej strategii działania w zakresie roszczeń odszkodowawczych,
  • pomoc merytoryczną w gromadzeniu materiału dowodowego i wszelkiej potrzebnej dokumentacji,
  • indywidualne i profesjonalne podejście do każdej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *