tytoń

Oświadczenie ministrów rolnictwa w sprawie projektu dyrektywy tytoniowej

Podczas piątkowych obrad w Krakowie ministrowie rolnictwa: Bułgarii, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier przyjęli oświadczenie, w którym krytykują przedstawiony przez Komisję Europejską projekt dyrektywy tytoniowej.

Ministrowie rolnictwa podczas spotkania stwierdzili, iż zmniejszenie liczby osób palących oraz ograniczenie spożycia wyrobów tytoniowych jest ważne z punktu widzenia ochrony zdrowia. Jednocześnie stwierdzili , że niektóre rozwiązania zaproponowane przez Komisję Europejską mogą mieć negatywny wpływ na działalność plantatorów i przetwórców tytoniu w UE.

Szefowie resortów rolnictwa w swoim oświadczeniu podkreślają, że w ich krajach uprawą tytoniu zajmują się tysiące rodzin w małych gospodarstwach, niejednokrotnie położonych na trudnych terenach. Upadek uprawy tytoniu na tych obszarach doprowadzi do utraty przez wiele osób jedynego źródła utrzymania.

Projekt dyrektywy KE zakłada m.in. wprowadzenie zakazu sprzedaży papierosów mentolowych i slimów. Jak podkreśla minister rolnictwa Stanisław Kalemba dla wielu państw bardzo ważne jest utrzymanie produkcji papierosów tego typu.

Jego zdaniem wprowadzenie zakazu ich produkcji w UE nie spowoduje zmniejszenia ich spożycia, ale wzrost importu, w tym przemytu spoza Unii.

W swoim oświadczeniu ministrowie wnioskują o utworzenie instrumentów wsparcia dla plantatorów, stanowiących kompensatę strat poniesionych przez nich na skutek implementacji dyrektywy. Jednocześnie podkreślają konieczność usunięcia z projektu przepisów zakazujących sprzedaży papierosów mentolowych i papierosów typu slim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *