sąd

Sąd precedensowo: Znęcający ponosi podwójną odpowiedzialność

Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał precedensowe orzeczenie odnośnie znęcania się w rozumieniu art. 207 k.k. Sąd uznał, iż znęcający się może ponosić odpowiedzialność karną, ale i cywilną. W praktyce oznacza to, iż wskutek jednego czynu przestępnego sprawca może ponieść odpowiedzialność karną w wymiarze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (co nie wyłącza zastosowania środków karnych obok kary orzeczonej), a oprócz tego będzie zmuszony zapłacić osobie, nad którą się znęcał, zadośćuczynienie. I to nie małe.

Jak informuje Rzeczpospolita Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał precedensowe orzeczenie w sprawie znęcania się nad najbliższymi (art. 207 k.k.). Mąż, który znęcał się nad żoną, w konsekwencji poniósł odpowiedzialność karną i cywilną. Sąd karny wymierzył mu karę pozbawienia wolności, a następnie Sąd cywilny zasądził na rzecz byłej żony aż 50 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia. Takie kwoty to rzadkość.

Motywem uznania, iż żonie należy się tak wysokie zadośćuczynienie, była ciężka sytuacja kobiety. Sąd ustalił, iż sprawca wielokrotnie pobił ją skutkując bólem, bezsennością, lękami młodej mężatki oczekującej dziecka. Takie zachowanie zakwalifikowano jako naruszanie jej dóbr osobistych: spokoju i zdrowia w trakcie małżeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *