opłata sądowa

TK: wysokość opłaty sądowej ma swoje granice

W wyroku z 15 kwietnia 2014 Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy pozwalające na pobranie opłaty sądowej w sprawach przetargowych w wysokości nawet do 5 milionów złotych za niezgodne z Konstytucją – poinformowała ,,Rzeczpospolita”.

Sprawa dotyczy przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przewiduje on pobranie opłaty sądowej od skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący czynności podjętych w ramach przetargu po otwarciu ofert w wysokości 5 proc. wartości zamówienia, jednak nie więcej niż 5 mln zł.

Skarga konstytucyjna została wniesiona w sprawie przetargu, którego wartość wynosiła 182 mln zł, w związku z czym sąd zażądał od powoda maksymalnej opłaty wynoszącej 5 mln zł. Jak argumentował autor skargi, radca prawny Robert Mikulski tak wygórowany wpis uniemożliwił jego klientowi dochodzenie swoich praw przed sądem.

Trybunał Konstytucyjny przychylił się do tej argumentacji uznając, że taka opłata jest „wygórowana i arbitralna” przez co może ograniczać dostęp obywateli do sądu tym samym naruszając przepisy regulujące prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji w pierwszej instancji, czyli art. 77 ust. 2 i 78 Konstytucji.

Skargę poparł Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślający, że ustawodawca ustalił maksymalną kwotę opłat sadowych w sprawach cywilnych na 100tys. zł i nie powinien czynić wyłomu od tej zasady. Skarga została także poparta przez przedstawiciela Sejmu, który wnosił o odroczenie uchylenia przepisu w celu umożliwienia Sejmowi uchwalenia nowego prawa.

Trybunał nie przychylił się jednak do tego wniosku i z dniem opublikowania wyroku omawiany przepis traci moc. Do czasu ewentualnego uchwalenia nowych przepisów podmioty odwołujące się od decyzji w sprawach przetargowych będą ponosiły opłaty na zasadach ogólnych, tj. do wysokości 100 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *