wnioski

Umowa spółki jawnej

Zgodnie z art.22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka może powstać na skutek zawiązania umowy spółki i jej wpisu do rejestru przedsiębiorców, przekształcenia spółki cywilnej albo innej spółki w spółkę jawną albo może być zarejestrowana przez Internet.

Art.25 k.s.h. stanowi o minimalnej treści umowy spółki. Umowa spółki jawnej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki i czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska wszystkich, niektórych bądź jednego ze wspólników. Siedziba spółki jawnej jest tam, gdzie prowadzone są sprawy spółki. Jeżeli są to dwa różne miejsca to wspólnicy muszą w umowie spółki określić siedzibę spółki. Przedmiot działalności spółki powinien być określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Czas trwania spółki powinien być oznaczony, wtedy i tylko wtedy gdy spółka jest utworzona na określony czas. Okres ten może być wyznaczony datą dzienną (1.10.2025 r.) albo okresem czasu (6 lat).

Umowa spółki powinna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności

Gdy do spółki wnoszona jest jako wkład nieruchomość to wymagana jest forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Zmiana umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników. Jednakże w świetle art.9 k.s.h. jeśli umowa na to zezwala może być zmieniona większością głosów. Każdy ze wspólników ma prawo zgłoszenia spółki do rejestru.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną uregulowane jest na gruncie art.26 § 4-6 k.s.h. Przekształcenie wymaga zgłoszenie do sądu rejestrowego przez każdego ze wspólników oraz dostosowania umowy spółki do przepisów o spółce jawnej.

Od 15 stycznia 2015 r. istnieje możliwość rejestracji spółki jawnej przez Internet. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Przy rejestracji spółki przez Internet mogą być wnoszone tylko wkłady pieniężne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *