pociąg

„Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015”

We wtorek Rada Ministrów zaktualizowała „Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015”. Zakłada on przeznaczenie w latach 2013-2015 24,9 mld zł na inwestycje kolejowe. Z planowanej kwoty 13,2 mld zł ma pochodzić z funduszów unijnych. Centrum Informacyjne Rządu przekazuje, że przeznaczona na inwestycje kolejowe kwota 24,9 mld złotych składa się ze środków unijnych, publicznych środków krajowych, środków własnych PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

63 ze 140 planowanych inwestycji realizowanych będzie w ramach programu unijnego Infrastruktura i Środowisko, 29 w Ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a 48 inwestycji zostanie wykonanych na podstawie odrębnych programów. „Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015” jest kontynuacją programu rządowego z 2011r.

Program zakłada m.in. modernizację linii z Warszawy do Trójmiasta, modernizację torów Centralnej Magistrali Kolejowej między Warszawą, a Katowicami i Krakowem, budowę połączeń kolejowych z portami morskimi oraz kolejowymi, a także utworzenie połączenia między Warszawą i Wrocławiem przez Częstochowę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *