oskarżony

Wniosek dowodowy oskarżonego

W niniejszym artykule prezentujemy przykładowy wniosek dowodowy oskarżonego, który można wykorzystywać w nieograniczonym zakresie. Zgodnie z art. 167 k.p.k. dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu. Na podstawie art. 169 k.p.k. we wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione. Można także określić sposób przeprowadzenia dowodu.

Kraków dn. 10 czerwca 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza

W Krakowie

Wydział XI Karny

Ul. Mogilska 17

31-542 Kraków

Oskarżony: Jan Kowalski, zam. ul. Krakowska 1, 31-062 Kraków

Sygn. akt XI K XXX/13/P

WNIOSEK DOWODOWY OSKARŻONEGO

Niniejszym, działając w imieniu własnym, przedkładam wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka:

Jana Nowaka (adres do doręczeń: Areszt Śledczy ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków) na okoliczność preparowania potwierdzenia

przelewu, wyłudzania kredytów oraz nakłaniania mnie do popełnienia czynów zabronionych przez osoby trzecie.

Podpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *