sąd

Zmiana zasad składania skarg na działalność sądów

28 marca bieżącego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza nowe zasady składania skarg na działalność sądów. Skarga zostanie rozpatrzona tylko wówczas, gdy dotyczyć będzie funkcjonowania sądu, a nie jego działalności orzeczniczej. Ponadto złożona może zostać w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do protokołu. Rozpatrzeniem skargi zajmie się prezes sądu wyższej instancji niż ta, której dotyczy. W związku z tym, jeśli wniosek będzie skierowany przeciw prezesowi sądu apelacyjnego, jego rozpoznaniem zajmie się Krajowa Rada Sądownictwa.

Poszczególne sądy na swoich stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń zamieszczą informacje o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu.

Przyjmowaniem skarg zajmą się pracownicy biur podawczych lub specjalnie wyznaczonych do tego sekretariatów. Każde przyjęcie wniosku bądź skargi będzie protokołowane. W potwierdzeniu przyjęcia skargi znaleźć musi się data jej wniesienia, dane i adres skarżącego, sygnatura akt sprawy, której wniosek dotyczy. Obywatele, którzy przedstawią swoje zastrzeżenia w sposób niejasny, mają szansę na wprowadzenie poprawek do składanego przez siebie wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *