prawo

Zmiany w Prawie zamówień publicznych

Projekt zmieniający przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych został opracowany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Proponuje się w nim podniesienie progu obligującego do stosowanie przepisów tejże ustawy z 14.000 euro do 20.000 euro.

Obecnie projekt skierowany został do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.

Podniesienie progu obligującego do stosowania przepisów tejże ustawy ma zapewnić zgodność polskiego prawa z prawem UE i jednocześnie dostosowywać polskie przepisy do progu zamówień publicznych stosowanego w innych krajach UE.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia, że podniesienie progu do 20.000 euro nie wpłynie negatywnie na konkurencyjność ani na sytuację przedsiębiorców.

Jednocześnie w uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że Urząd Zamówień Publicznych prowadzi prace nad usprawnieniem i odformalizowaniem procesu udzielania zamówień publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *