nieruchomość

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu została wprowadzona do Kodeksu cywilnego 3 sierpnia 2008 r. Normują ją przepisy art.3051-3054 k.c. W świetle art.3051 k.c. służebność przesyłu to służebność obciążająca nieruchomość na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia o których mowa w art.49§1 k.c. i polegająca na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić na skutek zawarcia umowy między przedsiębiorcą a właścicielem nieruchomości. Jeśli jedna ze stron odmówi zawarcia umowy, a ustanowienie służebności przesyłu jest konieczne to strona przeciwna może żądać ustanowienia służebności na drodze sądowej. Wówczas sąd ustanawia służebność przesyłu w postępowaniu nieprocesowym i wydaje postanowienie. Urządzenia o których stanowi art.49§1 k.c. to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, a także inne podobne urządzenia.

Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub urządzeń z art.49§1 k.c

Wspominana służebność wygasa najpóźniej w chwili zakończenia likwidacji przedsiębiorstwa. W przypadku wygaśnięcia służebności przesyłu przedsiębiorca jest zobligowany do usunięcia urządzeń z art.49§1 k.c. wtedy i tylko wtedy gdy utrudniają korzystanie z nieruchomości.

Zgodnie z art.3054 k.c. do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

1 komentarz - Służebność przesyłu

  1. Piotr Dudziński napisał(a):

    Krótko i na temat – to właśnie szukałem. Pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *