wzory pism

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy

Jak stworzyć krok po kroku wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy? Nie wiesz od czego zacząć, a zależy Ci na czasie? Jeżeli szukacie darmowego wsparcia, to poniżej prezentujemy prosty wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji.

Kraków, dnia 16 lipca 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie

Wydział IV Ksiąg Wieczystych

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Wnioskodawca:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Jan Kowalski

ul. Kowalskiego 9

31-544 Kraków

Uczestnicy:

Ad. 1 Jan Nowak

zam. przy ul. Nowaka 1, 31-544 Kraków

Ad. 2. Nowak spółka jawna z siedzibą w Krakowie

Nowaka 2, 31-544 Kraków

nr sprawy: DZKW 1111/14

dot. księgi wieczystej nr: KR1P/000111111/1

WNIOSEK UCZESTNIKA AD. 1 – o przyspieszenie rozpoznawania sprawy –

Działając w imieniu własnym, w związku ze złożeniem przez Wnioskodawcę – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Jana Kowalskiego wniosku o dokonanie wpisu w księdze o nr KR1Y/00011111/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, niniejszym wnoszę o przyspieszenie rozpoznania sprawy toczącej się przed tut. Sądem pod numerem DZKW 1111/14 i możliwie o jak najszybsze dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości do przedmiotowej księgi wieczystej.

Przedłużający się brak rozpoznania niniejszej sprawy – a więc dokonania wpisu do księgi wieczystej o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, uniemożliwia szybkie przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego i skuteczne dochodzenie należności przysługujących mi od Uczestnika Ad. 2 w tym postępowaniu. W związku z tym uprzejmie proszę o przychylenie się do niniejszego wniosku i możliwie jak najszybsze rozpoznanie przedmiotowej sprawy poprzez dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości do księgi wieczystej o nr KR1Y/00011111/1.

Jan Nowak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *