wnioski

Wniosek o ograniczenie egzekucji

W dzisiejszym wpisie zaprezentujemy przykładowy wniosek o ograniczenie egzekucji.

Kraków, dnia 1 grudnia 2014 roku

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Adam Nowak

ul. Komornicza 12

31-115 Kraków

Wierzyciel:

Jan Kowalski

zam. w Krakowie, przy ul. Kowalskiego 1, 31-115 Kraków

PESEL: 11111111111

Dłużnik:

Jan Nowak

zam. w Warszawie przy ul. Nowaka 1, 00-115 Warszawa

PESEL: 22222222222

Sygn. akt: Km 1111/14

WNIOSEK WIERZYCIELA

– o ograniczenie egzekucji –

Działając w imieniu własnym, w związku z toczącym się przed Komornikiem Sądowym dla Krakowa – Śródmieścia Adamem Nowak postępowaniem egzekucyjnym przeciwko Dłużnikowi – Janowi Nowak, w sprawie pod sygn. akt: Km 1111/14, wskazuję, iż w dniu 28 listopada 2014 roku Dłużnik dokonał dobrowolnej wpłaty kwoty 10.000,00 złotych na mój rachunek bankowy, która to kwota została przeze mnie zaliczona na poczet odsetek od należności głównej. W związku z powyższym wnoszę o uwzględnienie w/w wpłaty w niniejszym postępowaniu egzekucyjnym i odpowiednie ograniczenie egzekwowanej od Dłużnika należności.

Wierzyciel

W załączeniu: potwierdzenie dokonania wpłaty kwoty 10.000,00 złotych;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *