Wzory pism

prawnik

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

W dzisiejszym artykule z cyklu wzory pism chcielibyśmy zaprezentować przykładowy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Wniosek gotowy do praktycznego wykorzystania!

Zapraszamy do lektury!

dokumentacja

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym (z weksla)

Postępowanie nakazowe jest postępowaniem fakultatywnym (w przeciwieństwie do postępowania upominawczego, które jest obligatoryjne).

A więc sąd wyda w jego trybie nakaz zapłaty tylko na pisemny wniosek powoda zgłoszony na piśmie (z pozwie więc musi być wyraźnie stwierdzone, iż żądamy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Jeśli nie będzie takiego sformułowania, to sad rozpatrzy sprawę w postępowaniu upominawczym, jako obligatoryjnym) jeśli spełnione będą enumeratywnie określone przesłanki wymienione w art. 485 k.p.c.