BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

zgromadzenie publiczne

Organizowanie zgromadzenia publicznego

Wolność zgromadzeń jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego. Jest to wartość tak istotna, że znalazła swoje miejsce w zapisie rangi konstytucyjnej.

Zgodnie z art. 57 Konstytucji: „Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.

broń palna

Uzyskanie pozwolenia na broń palną

Duża liczba zadawanych pytań, związanych z legalnym posiadaniem broni palnej, każe odnieść się do tej problematyki i wyjaśnić, jak uzyskać pozwolenie na broń palną.

Istotne z tego punktu regulacje zawiera ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

co może rzecznik praw obywatelskich

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich, stojący na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych zarówno w Konstytucji, jak i innych aktach normatywnych, został zaliczony przez naszą Konstytucję w poczet organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Jest to urząd o niezwykłej doniosłości dla rozwoju społeczeństwa demokratycznego i zapewnienia pewności przysługujących mu praw. Warto zatem wiedzieć, jak powinien wyglądać wniosek do niego skierowany.

piwo

Stacje benzynowe bez piwa

Stacje benzynowe bez piwa! I nie tylko one! Jeśli uda się uchwalić projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to kupno piwa na wspomnianych stacjach benzynowych, a także na kąpieliskach i stadionach będzie naprawdę rzadkością. Dojdzie do tego zakaz publikacji reklam piwa na portalach społecznościowych i komunikatorach. Twórcy projektu nowelizacji – senatorowie z PiS, PSL i PO, nie zamierzają na tym poprzestać. Chcą również wprowadzić zakaz emitowania reklam piwa w telewizji przed godziną 23.

nowi członkowie kolegium nik

Nowi członkowie Kolegium NIK

W ostatni piątek, 4 marca 2011 roku, Marszałek Sejmu powołał w skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli siedmiu nowych członków.

Poznajcie ich tytuły, imiona i nazwiska.

Zapraszamy do lektury.