BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

umowa deweloperska

Co zmienia ustawa deweloperska?

W dniu 31 sierpnia 2011r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nazwaną ustawą deweloperską.

Projekt autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej ma na celu ochronę nabywców mieszkań jeszcze niewybudowanych, przed utratą zainwestowanych pieniędzy w razie bankructwa firmy.

mieszkanie

Najemcy będą mogli wykupić mieszkania

12 września tego roku nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych została podpisana przez Prezydenta. Nowelizacja wspomnianych aktów prawnych przyznaje najemcom istotne uprawnienie: możliwość wykupu mieszkania, które zostało wzniesione przy wsparciu z kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM) albo Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), a wybudowane przez towarzystwa budownictwa społecznego lub spółdzielnie mieszkaniowe. Pieniądze ze sprzedaży mieszkań trafią do TBS-ów i spółdzielni mieszkaniowych, które przeznaczą je z kolei przede wszystkim na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

kobieta cudzoziemka

Nowości w sprawie pobytu cudzoziemców

Po długich i gwałtownych burzach, oraz silnych wpływach różnych frontów nadchodzi wreszcie poprawienie się pogody dla cudzoziemców w naszym kraju. Oczywiście mowa tutaj o „pogodzie administracyjnej”, która zaczyna w naszym kraju powoli zmienia się z zachmurzonej i burzliwej na słoneczną i wręcz zapraszającą do przyjazdu. Mowa tutaj o nowej ustawie dotyczącej cudzoziemców.

małżeństwo

Jakie są prawa i obowiązki małżonków?

Po wejściu w związek małżeński, mąż i żona wchodzą w nowy zakres regulacji prawnej. Jedną z perspektyw, którą można przyjąć, aby scharakteryzować stan prawny dotyczący małżonków, jest spojrzenie na ich prawa i obowiązki.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy poświęca zagadnieniu praw i obowiązków małżonków regulację zawartą w art. 23-30 tej ustawy.

małżonkowie

Majątek małżonków w ustawowym ustroju majątkowym

Zawarcie związku małżeńskiego w świetle polskiego prawa oznacza dla męża i żony wejście w nowy zakres sytuacji prawnej.

Polskie prawo, zwłaszcza ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zawiera obszerną regulację poświęconą sytuacji małżonków.