BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

koszyki minimum

Czym są koszyki minimum?

W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób tworzy się koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji.

Otóż polega to na wyznaczeniu granicy wydatków gospodarstw domowych, mierzącej minimalnie godziwy poziom życia.

akty prawne

Prawny charakter decyzji administracyjnej

Pojęcie decyzji administracyjnej leży u podłoża wielu tematów rozważań na temat administracji publicznej.

Można śmiało powiedzieć, że trudno przecenić istotność tego pojęcia, które mimo jego wielkiej wagi nie jest w doktrynie rozumiane w sposób jednoznaczny, a część autorów w ogóle nie decyduje się na nazwanie w ten sposób tej podstawowej formy rozstrzygnięć organów administracji.

sobota

Sobota jako dzień wolny od pracy dla terminu administracyjnego

Zgodnie z nową uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze I OPS 1/11, sobota została uznana za dzień równorzędnym z dniem wolnym od pracy. Ma to istotne znaczenie na gruncie postępowania administracyjnego. Oznacza to, że jeżeli ostatni dzień terminu administracyjnego przypada w sobotę, to ostatnim dniem tego terminu nie będzie ta sobota, ale przeważnie poniedziałek jak najbliższy po sobocie dzień powszedni.

Sprawa wolnej soboty, przedłużającej tym samym termin administracyjny była do tej pory dość niejasna. Z jednej bowiem strony, Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń stwierdził, że sobota nie jest dniem wolnym od pracy, z drugiej zaś sobotę jako dzień wolny traktują zarówno Ordynacja podatkowa oraz ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

kampania wyborcza

TK: Wybory do Sejmu i Senatu jednodniowe, dozwolone płatne spoty i billboardy

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał zgodność z Konstytucją RP Kodeksu wyborczego. W swym orzeczeniu TK zakwestionował konstytucyjność zapisów o dwudniowym głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu oraz na Prezydenta RP, a także zakaz wykorzystywania spotów wyborczych oraz wieszania billboardów w czasie kampanii wyborczej. Według Trybunału nie naruszają ustawy zasadniczej przepisy Kodeksu wyborczego dotyczące: głosowania przez pełnomocnika, głosowania korespondencyjnego w wyborach dla Polaków za granicą, a także zapis o jednomandatowych okręgach wyborczych w wyborach do Senatu.

zalesianie gruntu

Zalesianie gruntów

Bardzo często zastanawiamy się w jaki sposób zabezpieczyć swoją przyszłość, czy też jak ułatwić start w dorosłe życie naszym najbliższym.

Gdyby zapytać przeciętnego człowieka jak najlepiej zainwestować pieniądze pewnie odpowie on, że lokując je w nieruchomości, bo to najbezpieczniejsze rozwiązanie.