BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

co może rzecznik praw obywatelskich

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich, stojący na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych zarówno w Konstytucji, jak i innych aktach normatywnych, został zaliczony przez naszą Konstytucję w poczet organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Jest to urząd o niezwykłej doniosłości dla rozwoju społeczeństwa demokratycznego i zapewnienia pewności przysługujących mu praw. Warto zatem wiedzieć, jak powinien wyglądać wniosek do niego skierowany.

piwo

Stacje benzynowe bez piwa

Stacje benzynowe bez piwa! I nie tylko one! Jeśli uda się uchwalić projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to kupno piwa na wspomnianych stacjach benzynowych, a także na kąpieliskach i stadionach będzie naprawdę rzadkością. Dojdzie do tego zakaz publikacji reklam piwa na portalach społecznościowych i komunikatorach. Twórcy projektu nowelizacji – senatorowie z PiS, PSL i PO, nie zamierzają na tym poprzestać. Chcą również wprowadzić zakaz emitowania reklam piwa w telewizji przed godziną 23.

nowi członkowie kolegium nik

Nowi członkowie Kolegium NIK

W ostatni piątek, 4 marca 2011 roku, Marszałek Sejmu powołał w skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli siedmiu nowych członków.

Poznajcie ich tytuły, imiona i nazwiska.

Zapraszamy do lektury.