BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

pomoc społeczna

Kilka słów o polskiej pomocy społecznej

Głównym zagadnieniem artykułu będzie polityka i pomoc społeczna. Jak również wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem lub brakiem właściwego funkcjonowania naszego społeczeństwa.

W każdym razie będzie to tematyka z Prawem jako takim luźno związana.

ochrona konsumenta

Uprawnienia konsumenta przy umowie sprzedaży

Poprzez dostosowywanie polskiego prawa do dorobku prawa wspólnotowego po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej nastąpiło wiele zmian w polskim systemie prawa.

Duży nacisk został położony na kwestie ochrony konsumenta, a więc sprawy ważne, dotyczące każdego z nas.

bilbordy

Billboardy z okien

W czerwcu tego roku mija 18-miesięczny czas stosowania dotychczasowych przepisów prawnych odnośnie istniejących urządzeń i nośników reklamowych na budynkach mieszkalnych. Oznacza to, że z upływem tego okresu należy się bezwzględnie stosować do przepisów rozporządzenia z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

konstytucja

Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia niezgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując styczniowy wniosek Prezydenta, orzekł, że ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 jest niezgodna z Konstytucją w części, która jest z całą ustawą integralnie związana.

Przedmiotem badania sędziów TK były zwłaszcza przepisy umożliwiające zwalnianie pracowników mianowanych. Jako, że w orzeczeniu TK uznał je za niezgodne z Konstytucją i jednocześnie ściśle związane z całą ustawą, oznacza to, że ta rządowa specustawa nie stanie się narzędziem w walce z rosnącą biurokracją.

egzmiany adwokackie i radcowskie zdawane na komputerze

Egzaminy adwokackie i radcowskie zdawane na komputerach

14 czerwca ruszyły egzaminy adwokackie i radcowskie, które potrwają 4 dni, rozpoczynając się nieodmiennie o godzinie 10 rano. Sposób na ich przeprowadzenie jest nowy o tyle, że zdający większość zadań (cały egzamin podzielony jest na pięć części) rozwiążą, a przynajmniej mogą rozwiązać, na swoich własnych komputerach. Zostaną one jednak wyposażone w specjalny software, uniemożliwiający korzystanie z danych komputera, ograniczając go na czas egzaminu do funkcji edytora tekstu.