Prawo europejskie

akty prawne

Jakie akty prawne wydaje Unia Europejska?

Ze względu na niebagatelne znaczenie prawa europejskiego dla polskiego porządku prawnego, a przede wszystkim po to, aby być świadomym przysługujących nam praw i umieć z nich korzystać, warto mieć, chociaż ogólne, pojęcie na temat unijnych aktów prawnych.

obywatel ue

Prawo pobytu w państwach UE

Obecnie coraz częściej decydujemy się na krótsze lub dłuższe wyjazdy do krajów Unii Europejskiej, w celach turystycznych, czy też do pracy.

Swoboda przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej ma jednak swoje granice, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemności, kar pieniężnych lub nawet wydalenia z kraju pobytu.

 

unia europejska umowa

System instytucjonalny Unii Europejskiej – wprowadzenie

Unia Europejska działa poprzez swoje instytucje i organy. Mieszczą się one zasadniczo w trzech miastach: Brukseli, Strasbourgu i Luksemburgu.

Co warto wiedzieć?  Warto podkreślić, że system instytucjonalny Unii nie opiera się na klasycznym, monteskiuszowskim trójpodziale władzy.

Co zalicza się instytucji UE? Sprawdzamy!

unia europejska prawo prosto

Czym jest UE?

Dzisiejszy artykuł będzie przybliżać w przystępnej formie istoty integracji europejskiej oraz prezentację niektórych mechanizmów funkcjonowania UE. Na sam początek kilka podstawowych pytań.

unia europejska

Jakie prawa przysługują obywatelowi Unii Europejskiej?

Każdy obywatel państwa członkowskiego jest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 20 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom przewidzianym w Traktatach. Prawa te są wykonywane na warunkach i w granicach określonych przez Traktaty i środki przyjęte w ich zastosowaniu. Zapraszamy do lektury, jakie mamy prawa jako obywatele UE.

obywatel europy

Obywatelstwo Unii Europejskiej

Idea obywatelstwa europejskiego pierwszy raz pojawiła się w 1947 r., ale wprowadzona w życie została dopiero traktatem z Maastricht. Obecny stan prawny obowiązuje od wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego, tj. 1 grudnia 2009 r., wraz z którym Karta Praw Podstawowych UE nabrała mocy wiążącej. Szczegółowe uregulowanie tej instytucji znajduje się w art. 20 TFUE (dawniej art. 17 TWE), który głosi, iż: Ustanawia się obywatelstwo Unii.

Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie zastępując go jednak.

unia europejska

Przełomowy wyrok! TK może badać konstytucyjność aktów prawa UE

16 listopada 2011r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie orzekł w wyroku opatrzonym sygn. akt SK 45/09, iż może on dokonywać kontroli aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej w trybie skargi konstytucyjnej określonej w art. 79 ust. 1 Konstytucji.

Przełomowość tego orzeczenia wynika z faktu, iż jest to pierwsze orzeczenie polskiego Trybunału, w którym ten uznał się kompetentnym do badania konstytucyjności wspomnianych aktów prawa Unii Europejskiej.