Prawo spadkowe

prawo bankowe

Zapis bankowy

Prawo bankowe zapewnia niezawodny sposób na szczególne obdarowanie po naszej śmierci osób, na których nam najbardziej zależy. Tzw. zapis bankowy, czyli innymi słowy dyspozycja wkładem na rachunku bankowym na wypadek śmierci pozwala ominąć przepisy prawa spadkowego dotyczące zachowku czy dziedziczenia ustawowego. Niemniej jednak instytucja ta posiada stosowne ograniczenia, które sprawiają, iż stanowi bardzo dobre dopełnienie i uelastycznienie przepisów polskiego prawa spadkowego.

spadek

Postępowanie spadkowe i sposoby na odnalezienie spadkobierców

W poniższym artykule zostanie przedstawiona procedura nabycia spadku w sytuacji, w której niektórzy spadkobiercy nie są znani z miejsca zamieszkania i nie możemy powiadomić ich o możliwości nabycia spadku po osobie zmarłej. Przypominając ogólne zasady powołania do spadku, należy oczywiście wspomnieć, że może ono wynikać z ustawy albo z testamentu.

Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z powołanych osób nie chce lub nie może być spadkobiercą (art. 926 k.c.).

umowa najmu

Rola zapisu windykacyjnego w prawie spadkowym

Zapis windykacyjny to nowa instytucja prawa spadkowego, znajdująca się w Kodeksie Cywilnym od października 2011 r. Wprowadza spore zmiany w dziedziczeniu testamentowym oraz rozszerza wachlarz możliwości, z których może skorzystać potencjalny spadkodawca. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawić, dlaczego warto korzystać z tej nowości. Ma wskazać także, co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego, jak skutecznie go ustanowić oraz zawiera garść przydatnych informacji praktycznych, które mogą być pomocne w razie wątpliwości.

podatek od nieruchomości

Niegodność dziedziczenia

Paweł Jasienica, słynny polski historyk i eseista był dwukrotnie żonaty. Jego druga żona, Zofia O’Bretenny była tajnym współpracownikiem SB o kryptonimie „Ewa”. Donosiła na swojego męża jeszcze przed zawarciem małżeństwa, zdobywając jego zaufanie, a następnie wzbudzając uczucie. Agentka gorliwie pracowała na rzecz bezpieki. Inwigilacja pisarza przez własną żonę trwała aż do jego śmierci w 1970r. W 2002r. Ewa Beynar-Czeczott córka Jasienicy z pierwszego małżeństwa wniosła pozew o uznanie Zofii O’Bretenny za niegodną dziedziczenia po swoim mężu. Jednakże sąd nie przychylił się do jej wniosku ze względu na czas jaki upłynął od śmierci spadkobiercy do złożenia wniosku przez powoda.

dziedzieczenie

Poświadczenie dziedziczenia

Instytucja poświadczenia dziedziczenia funkcjonuje w prawie polskim od 1 marca 2009 roku. Wprowadziła ją ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. nowelizująca kodeks cywilny. Obecnie spadkobierca ma wybór, może wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub udać się do notariusza, który wyda akt poświadczenia dziedziczenia.

spadek

Wydziedziczenie w prawie spadkowym

Niejednokrotnie bywa tak, iż nie chcemy, aby to właśnie osoby, które wskazuje kodeks cywilny, jako spadkobierców ustawowych, dziedziczyły dorobek całego naszego życia. Może to dotyczyć również członków najbliższej rodziny. Często także, z różnych względów, dochodzi do sytuacji, w której spadkobiercy dziedziczyć nie mogą. W celu zdobycia wiedzy na ten temat pomocna będzie znajomość dwóch pojęć: niegodności dziedziczenia oraz wydziedziczenia.

testament i dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe, a prawo spadkowe [PORADNIK]

Żyjący w XVIII wieku Benjamin Franklin powiedział, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. O ile podatki stanowią przymusowo nałożone i wyjątkowo nielubiane świadczenia pieniężne na rzecz państwa, o tyle śmierć jest nierozerwalnie związana z naturą ludzką i jeszcze bardziej nieuchronna niż zobowiązania podatkowe. Z tej przyczyny prawo spadkowe, czyli zbiór norm prawnych związanych z dziedziczeniem majątku, stanowi jedną z najistotniejszych gałęzi prawa.

prawnik

Stwierdzenie nabycia spadku w praktyce

Na gruncie polskiego prawa spadek można dziedziczyć na dwa różne sposoby.

Są to: dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie na podstawie testamentu. Najprościej mówiąc, do czynienia z dziedziczeniem ustawowym mamy zawsze wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu.