Prawo administracyjne

mieszkanie

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wywłaszczenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej. Co do zasady odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość ustalane jest przez starostę w decyzji o wywłaszczeniu. Co ważne, wysokość odszkodowania ustalana jest według stanu, przeznaczenia i wartości nieruchomości istniejących w dniu wydania decyzji wywłaszczeniowej. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu.

umowa deweloperska

Kiedy można żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości?

Co do zasady nieruchomość, która została wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, nie podlega zwrotowi. Jednakże, obecnie obowiązująca ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje sytuacje, kiedy to uprzednio wywłaszczona nieruchomość może zostać zwrócona poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy.

sądy rejonowe

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego to dokument o szczególnej randze, ujawnia się ona także w tym, że zasadniczo nie można w nim dokonywać żadnych zmian.

Mając jednak na uwadze, iż każdemu mogą zdarzyć się pomyłki, ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z 29 września 1986 r. pozwala na sprostowanie aktu.

parking dla niepełnosprawnych

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Prawdopodobnie na każdym parkingu spotkamy tzw. koperty – wyznaczone miejsca do parkowania dla wybranych pojazdów.

Część kierowców niestety łamie przepisy i parkuje na takich polach mimo braku odpowiednich uprawnień.

cudzoziemiec

Zaproszenie cudzoziemca

Coraz więcej podróżujemy po różnych zakątkach świata. Nawiązujemy kontakty z obcokrajowcami m.in. przez internet.

W końcu ktoś może zdecydować się na zaproszenie poznanego np. na wakacjach lub portalu internetowym cudzoziemca.

tv

Wezwanie do zapłaty abonamentu radiowo – telewizyjnego

Powszechnie wiadomo, że jedną z ulubionych rozrywek przeciętnego Kowalskiego jest oglądanie programów telewizyjnych, abstrahując od ich wartości intelektualnej. Nie zawsze wiąże się z tym świadomość konieczności uregulowania opłaty abonamentowej. Opłata ta wynika z art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Ze względu na spadek ściągalności opłaty, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ostatnich miesiącach przystąpiła do swoistej ofensywy. Coraz więcej ludzi, którzy płacili abonament regularnie i w pewnym momencie tego zaniechali, otrzymuje listy od KRRIT ,aby uregulowali należność.

prezes

Starosta czy zarząd?

Jaki organ sprawuje władzę wykonawczą w powiecie? Pytając o to większość społeczeństwa usłyszymy, z pewnością w głosie – starosta. Z przykrością stwierdzam, że jednak nie. Jest to tajemniczy dla większości społeczeństwa zarząd powiatu. Skąd w Polakach wzięła się taka nieświadomość dotycząca władz powiatu, czym właściwie jest ten organ, jakie są jego kompetencje, i wreszcie kto wybiera jego skład? Na te pytania postaram się jasno udzielić odpowiedzi.

prawo ochrony zwierząt - znęcanie się nad zwierzętami

Sprzątanie po psie w świetle prawa

Powszechnie wiadomym jest, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka i nikt tak jak pies nie potrafi ucieszyć się na sam nasz widok. Kochamy swoje psy, karmimy, pieścimy, wyprowadzamy na spacery, jednak nie wszyscy z nas pamiętają o tym, by posprzątać. Efekty tego są naprawdę żałosne, wielu ludzi jest zmuszanych przechodzić przez tzw. „pole minowe”. Czy tak musi być? Czy jest to tylko problemem estetycznym? Wreszcie, co na to przepisy prawa?

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jeśli planujemy zakup działki aby wybudować np. dom jednorodzinny, musimy dowiedzieć się, czy działka jest oznaczona w planie jako budowlana. Na początku należy sprawdzić, czy w naszej miejscowości znajduje się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.