Aktualności

CIT-8 w 2020 roku

CIT-8 w 2020 roku – zapoznaj się ze zmianami!

Minione miesiące 2020 r. wymusiły konieczność reorganizacji na wielu płaszczyznach życia. Pandemia koronawirusa doprowadziła także do przesunięcia ostatecznego terminu, w którym możliwe było składanie deklaracji CIT-8 online za miniony, 2019 rok – stanowi on informację o tym przychodach i kosztach organizacji w ubiegłym roku podatkowym. To jednak nie koniec. O jakich jeszcze zmianach mowa? Jak wysłać wniosek CIT-8 online? Poniżej informacje odpowiadające na te pytania.

W czym może pomóc adwokat od spraw rodzinnych?

W czym może pomóc adwokat od spraw rodzinnych?

Sprawy rodzinne stanowią jeden z głównych obszarów zainteresowania wśród osób fizycznych, poszukujących pomocy i decydujących się na zasięgnięcie pomocy prawnika. Statystyki pokazują, że około 1/3 małżeństw zawieranych w ostatnich latach, kończyła się rozwodem. W 2018 roku przy 192 tys. małżeństw zawartych, odnotowano ponad 62 000 rozwodów. Dobry adwokat specjalizujący się w rozwodach pomaga klientom jak najlepiej uregulować sytuację powstałą po rozpadzie małżeństwa. Ważne jest takie podejście, dzięki któremu po zakończeniu małżeństwa, byli małżonkowie i ich dzieci mogły funkcjonować w jak najlepiej uporządkowanej rzeczywistości oraz realizować się jako rodzice w jak najlepiej postrzeganym interesie dzieci.

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie – co trzeba na ten temat wiedzieć?

Tymczasowe aresztowanie w praktyce stosuje się w kilku przypadkach. Tak dzieje się wówczas, gdy istnieje uzasadnione ryzyko ucieczki czy ukrycia się podejrzanego. Często dotyczy to osób, które nie mają stałego miejsca pobytu w kraju. Tymczasowy areszt stosowany jest także, gdy jest obawa, że podejrzana osoba będzie nakłaniała do składania fałszywych zeznań lub będzie utrudniała postępowanie karne.

obsługa prawna przedsiębiorców

Na czym polega obsługa prawna przedsiębiorców i jakie daje korzyści?

W dobie mnogości przedsiębiorców występujących obecnie na rynku, coraz większa część z nich decyduje się na kompleksową obsługę prawną prowadzoną przez wybraną kancelarię. Co tak naprawdę oznacza obsługa prawna przedsiębiorstwa? Czy jest to dobre rozwiązanie? Odpowiedzi na te pytania w dalszej części artykułu.

Co warto wiedzieć o zamówieniach publicznych?

Co warto wiedzieć o zamówieniach publicznych?

Wielu przedsiębiorców nie docenia mocy zamówień publicznych. Tymczasem jest to ogromny rynek (wart ok. 200 mld zł rocznie), który w najbliższym czasie zgodnie z rządowymi zapowiedziami ma rosnąć w siłę. Wejść w życie ma również nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która ułatwi uczestnictwo w przetargach. Dowiedz się, w jaki sposób Twoja firma może to wykorzystać, jak zorganizować szkolenia z zamówień publicznych i z sukcesem startować w przetargach.

Prawa pracownika w UK

Prawa pracownika w UK, czyli 3 rzeczy, o których warto pamiętać

Kwestia przepisów zawartych w zapisach brytyjskiego prawa pracy dotyczy każdej osoby, która planuje legalnie podjąć zatrudnienie na terenie Wielkiej Brytanii. Właśnie w tych regulacjach znajdują się zasady, na jakich przebiega zatrudnienie, które jasno określają to, czego pracodawca ma prawo wymagać od zatrudnianych osób, ale również to jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników. Znajomość swoich praw i obowiązków pozwala na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji i komplikacji wynikających z niewywiązania się jednej ze stron ze swoich zadań.

Niezbędne dokumenty do przeprowadzenia czynności notarialnej

Niezbędne dokumenty do przeprowadzenia czynności notarialnej

Każdy notariusz jest zobowiązywany do wykonywania szeregu czynności notarialnych. Polegają one na nadawaniu treściom charakteru urzędowego i ujmowania ich w formę dokumentów. W trakcie tego typu czynności notariusz sporządza protokoły, akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia i inne dokumenty. Każda z czynności notarialnych wymaga od specjalisty i jego klientów dostarczenia konkretnych dokumentów notarialnych. W tym artykule sprawdzamy, jakich dokumentów wymagają poszczególne czynności notarialne.