Aktualności

prawo do obrony

Prawo do obrony – co warto wiedzieć?

Zasada prawa do obrony jest jedną z naczelnych zasad procesu karnego. Wyrażona została w art. 6 Kodeksu Postępowania Karnego. Ustawodawca wyraźnie akcentuje, że oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć. Aby podkreślić jego znaczenie, warto odwołać się do Konstytucji RP, stojącej na szczycie hierarchii aktów prawnych. Art. 42 ust. 2 stwierdza, iż każdy przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania (także w postępowaniu przygotowawczym). Może on wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

gospodarka

IV Europejski Kongres Gospodarczy w maju 2012

Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, podali do wiadomości termin tej ważnej w skali Europy imprezy biznesowej. Jej czwarta edycja odbędzie się w dniach od 14 do 16 maja 2012 roku. Miastem-gospodarzem Kongresu będą tradycyjnie Katowice. Zgodnie z informacjami Grupy PTWP, każda kolejna edycja Kongresu Gospodarczego cieszyła się coraz większą popularnością. Wiosną przyszłego roku do Katowic ma zawitać nawet sześć tysięcy gości.

rodzina a związki nieformalne

Opinie na temat związków nieformalnych

W dzisiejszym artykule przybliżę trochę problematykę związków niesformalizowanych, czyli tak zwanych związków kohabitacyjnych. Już od jakiegoś czasu nie było nowego tekstu, gdyż właśnie w tym okresie miałem przyjemność brać udział w międzynarodowych badaniach Uniwersytetu Śląskiego dotyczących postaw społeczności akademickiej w stosunku do małżeństwa i kohabitacji. Chciałbym się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami.

umowa deweloperska

Co zmienia ustawa deweloperska?

W dniu 31 sierpnia 2011r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nazwaną ustawą deweloperską.

Projekt autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej ma na celu ochronę nabywców mieszkań jeszcze niewybudowanych, przed utratą zainwestowanych pieniędzy w razie bankructwa firmy.

kobieta cudzoziemka

Nowości w sprawie pobytu cudzoziemców

Po długich i gwałtownych burzach, oraz silnych wpływach różnych frontów nadchodzi wreszcie poprawienie się pogody dla cudzoziemców w naszym kraju. Oczywiście mowa tutaj o „pogodzie administracyjnej”, która zaczyna w naszym kraju powoli zmienia się z zachmurzonej i burzliwej na słoneczną i wręcz zapraszającą do przyjazdu. Mowa tutaj o nowej ustawie dotyczącej cudzoziemców.

odnawialne źródła energii

XI Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego 2011r

„Przekraczać granice: Jaka energia dla wspólnej przyszłości?” W dniach 21-27 sierpnia 2011 roku w nadmorskiej miejscowości Gravelines  na północy Francji odbył się XI Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. W inicjatywie tej biorą udział młodzi przedstawiciele trzech regionów: Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy), Nord-Pas-de-Calais (Francja) oraz Województwa Śląskiego. Województwo śląskie po raz kolejny reprezentowali redaktorzy portalu Prawo Prosto.pl – Andrzej Ziora oraz Łukasz Kasza.

student prawa

Egzaminy wstępne na aplikacje bardzo popularne

Do 10 sierpnia 2011 roku kandydaci do egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą mogli składać wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów. Łączna liczba podań przekroczyła w tym roku 12 000.

Największą popularnością cieszył się egzamin wstępny na aplikację radcowską – liczba chętnych w tym roku wyniosła ponad 6 000 osób. Kolejne cztery tysiące planuje zostać w przyszłości adwokatami.

Patrząc z perspektywy kilku ostatnich lat, wśród ogólnej liczby chętnych do rozpoczęcia aplikacji znaczący wzrost popularności zanotowała aplikacja adwokacka. Coraz więcej osób przekonuje się także do odbycia aplikacji komorniczej.

Przypomnijmy, że jeszcze 3 lata temu liczba podań o przystąpienie do egzaminów wstępnych na tą aplikację wynosiła zaledwie 57.

kartony

Ulice wolne od kartonów

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń. Planowana zmiana w ustawie zakłada karę grzywny dla osób trudniących się handlem z pudeł i kartonów rozstawianych na ulicach i chodnikach. Grzywna będzie opiewała na wysokość od 20 do 5000 złotych.

Celem nowelizacji jest zwalczanie zaśmiecania miast poprzez ustawianie prowizorycznych stoisk handlowych w celach do tego nieprzeznaczonych. Do tej pory przedstawiciele administracji walczyli z tego typu praktyką poprzez konfiskatę mienia rozkładanego na ulicach i chodnikach. Mimo, że konfiskata zakładała możliwość odzyskania rzeczy przez handlarzy (przedstawienie stosownych faktur i wniesienie opłaty), ten sposób uporania się z nagannym handlowaniem był wątpliwy z powodu braku wyraźnej podstawy prawnej.

kobieta

Czy współczesnemu społeczeństwu potrzebne są elity?

W społeczeństwie demokratycznym zakładamy, że każdy człowiek jest wobec siebie równy, przynajmniej, jeśli chodzi o literę prawa, obowiązujące przypisy i szanse życiowe.

Prawda wygląda jednak trochę inaczej. Elity występują w każdym rodzaju społeczeństw, poczynając od kultur pierwotnych, po dzisiejszą nowoczesna demokrację.

państwowa inspekcja pracy

Częstsze kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

W wyniku nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku, zwiększono katalog osób uprawnionych do uczestniczenia w kontroli przedsiębiorstw.

Od 8 sierpnia do przeprowadzenia kontroli nadal potrzebny będzie inspektor PIP. Istotna zmiana dotyczy osób wspierających go w wykonywaniu jego czynności – nowela ustawy zakłada, że wraz z inspektorem do drzwi firm może zapukać praktycznie każdy z pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.