Aktualności

koszyki minimum

Czym są koszyki minimum?

W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób tworzy się koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji.

Otóż polega to na wyznaczeniu granicy wydatków gospodarstw domowych, mierzącej minimalnie godziwy poziom życia.

sobota

Sobota jako dzień wolny od pracy dla terminu administracyjnego

Zgodnie z nową uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze I OPS 1/11, sobota została uznana za dzień równorzędnym z dniem wolnym od pracy. Ma to istotne znaczenie na gruncie postępowania administracyjnego. Oznacza to, że jeżeli ostatni dzień terminu administracyjnego przypada w sobotę, to ostatnim dniem tego terminu nie będzie ta sobota, ale przeważnie poniedziałek jak najbliższy po sobocie dzień powszedni.

Sprawa wolnej soboty, przedłużającej tym samym termin administracyjny była do tej pory dość niejasna. Z jednej bowiem strony, Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń stwierdził, że sobota nie jest dniem wolnym od pracy, z drugiej zaś sobotę jako dzień wolny traktują zarówno Ordynacja podatkowa oraz ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

kampania wyborcza

TK: Wybory do Sejmu i Senatu jednodniowe, dozwolone płatne spoty i billboardy

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał zgodność z Konstytucją RP Kodeksu wyborczego. W swym orzeczeniu TK zakwestionował konstytucyjność zapisów o dwudniowym głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu oraz na Prezydenta RP, a także zakaz wykorzystywania spotów wyborczych oraz wieszania billboardów w czasie kampanii wyborczej. Według Trybunału nie naruszają ustawy zasadniczej przepisy Kodeksu wyborczego dotyczące: głosowania przez pełnomocnika, głosowania korespondencyjnego w wyborach dla Polaków za granicą, a także zapis o jednomandatowych okręgach wyborczych w wyborach do Senatu.

kampania wyborcza

Legalna kampania wyborcza

Prowadząc kampanię wyborczą, kandydaci i ich sztaby stają przed dylematem, czy podejmowane przez nich działania mieszczą się w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Chęć uniknięcia podejrzeń o prowadzenie kampanii w sposób niezgodny z prawem, jak również wielkie zmiany w prawie wyborczym każą zwrócić uwagę na nową ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy.

pomoc społeczna

Kilka słów o polskiej pomocy społecznej

Głównym zagadnieniem artykułu będzie polityka i pomoc społeczna. Jak również wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem lub brakiem właściwego funkcjonowania naszego społeczeństwa.

W każdym razie będzie to tematyka z Prawem jako takim luźno związana.

bilbordy

Billboardy z okien

W czerwcu tego roku mija 18-miesięczny czas stosowania dotychczasowych przepisów prawnych odnośnie istniejących urządzeń i nośników reklamowych na budynkach mieszkalnych. Oznacza to, że z upływem tego okresu należy się bezwzględnie stosować do przepisów rozporządzenia z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

konstytucja

Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia niezgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując styczniowy wniosek Prezydenta, orzekł, że ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 jest niezgodna z Konstytucją w części, która jest z całą ustawą integralnie związana.

Przedmiotem badania sędziów TK były zwłaszcza przepisy umożliwiające zwalnianie pracowników mianowanych. Jako, że w orzeczeniu TK uznał je za niezgodne z Konstytucją i jednocześnie ściśle związane z całą ustawą, oznacza to, że ta rządowa specustawa nie stanie się narzędziem w walce z rosnącą biurokracją.

egzmiany adwokackie i radcowskie zdawane na komputerze

Egzaminy adwokackie i radcowskie zdawane na komputerach

14 czerwca ruszyły egzaminy adwokackie i radcowskie, które potrwają 4 dni, rozpoczynając się nieodmiennie o godzinie 10 rano. Sposób na ich przeprowadzenie jest nowy o tyle, że zdający większość zadań (cały egzamin podzielony jest na pięć części) rozwiążą, a przynajmniej mogą rozwiązać, na swoich własnych komputerach. Zostaną one jednak wyposażone w specjalny software, uniemożliwiający korzystanie z danych komputera, ograniczając go na czas egzaminu do funkcji edytora tekstu.

energia

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 – Dzień trzeci

Trzeci dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego obfitował w liczne debaty na temat infrastruktury i transportu. Dyskusji poddane zostały również nowe trendy w motoryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem e-mobility. Uczestnicy omówili pierwsze doświadczenia z green cars, możliwe skutki rozwoju napędu elektrycznego dla energetyki i sektora paliwowego oraz bariery technologiczne, logistyczne, ekonomiczne i prawne. W debatach udział wzięli m. in. Laurent Bresson, Wiceprezes ds. Globalnej Sprzedaży i Marketingu w Europie, Nexteer Automotive i Toru Hashimoto, Prezes, Mitsubishi Motor R&D Europe.

energia

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 – Dzień drugi

Jak wyglądał drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011? O czym mówiło blisko pół tysiąca panelistów na 50 różnych debatach i sesjach? Jakie wydarzenia towarzyszyły kongresowym spotkaniom i jakie ważne komentarze zostały wygłoszone na półmetku największej imprezy biznesowej Europy Środkowej?