Aktualności

biznes

PESEL zamiast NIP – zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.  Jedną z najważniejszych zmian jest to, że od początku 2012 r. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT będą posługiwać się tylko numerem PESEL. Oznacza to, że 1 stycznia NIP tychże wygaśnie z mocy prawa. Natomiast numer PESEL będzie identyfikatorem podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.  Podatnicy będą zobowiązani okazywać go na żądanie organów administracji rządowej i samorządowej, organów kontroli skarbowej, przedstawicieli NIK oraz banków i SKOK, stron czynności cywilnoprawnych, a także płatników i inkasentów.

zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka. Definicje i różnice

Z pewnością nie jeden z nas przy zawieraniu umowy wręczał swojemu kontrahentowi określoną sumę pieniężną, stanowiącą zazwyczaj część umówionej ceny. Jednak pewnie rzadko kto zastanawiał się czy stanowi ona zadatek, czy też może zaliczkę. Co gorsza niektórzy nie tylko nie dostrzegają różnicy pomiędzy tymi pojęciami, lecz nawet uważają je za synonimy. Niestety konsekwencje tego błędnego rozumowania możemy odczuć bardzo dotkliwie. Dlatego tak ważne jest, aby zaznajomić się z różnicami między zadatkiem a zaliczką, a także z zasadami ich funkcjonowania. W swoim artykule postaram się przybliżyć znaczenie obu tych pojęć.

prawo

Nowelizacja procedury karnej

We wtorek 20 grudnia Minister Sprawiedliwości przedstawił założenia nowelizacji KPK przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Projekt jest efektem dwuletnich prac komisji działającej pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla. Nad samymi zmianami procedury pracował zaś zespół pod kierunkiem sędziego Sądu Najwyższego prof. Piotra Hofmańskiego. Twórcy projektu jako główny cel obrali usprawnienie postępowania sądowego.

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości, ten projekt oraz wcześniej wprowadzone zmiany sprawią, że czas trwania postępowania sądowego skróci się o jedną trzecią. Możliwości prowadzenia rozpraw pod nieobecność oskarżonego i obrońcy – o ile zostali powiadomieni o procesie, jak również odejście od obligatoryjnego odczytywania na rozprawie licznych protokołów, zdaniem Komisji Kodyfikacyjnej również przyczynią się do usprawnienia i przyspieszenia procesu.

leki

Nowe rozporządzenie dotyczące zasad wypisywania recept na leki refundowane

NRL podjęła uchwałę, że od 1 stycznia wszyscy lekarze i dentyści zobligowani są do wypisywania tylko pełnopłatnych recept, także na leki refundowane przez NFZ. Lekarze zaprzestaną określania uprawnień pacjentów do leków refundowanych oraz nie wpisywania odpłatności. Na recepcie zaś planują umieszczać adnotację: „Refundacja leku do decyzji NFZ”. Minister Zdrowia pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi weryfikacji uprawnień do korzystania z publicznej służby zdrowia. Celem tych prac jest to, by świadczeniodawcy nie ponosili konsekwencji, w sytuacji, w której pacjent będący w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych jako osoba posiadająca uprawnienia do świadczeń, w rzeczywistości ich nie ma.

chodnik

Obowiązki właścicieli nieruchomości wobec chodników

Za oknami wciąż nie ma śniegu, ale z pewnością naprószy on już wkrótce. Wobec tego dziś przyjrzymy się bliżej obowiązkom właścicieli nieruchomości dotyczących utrzymywania czystości i porządku – w należyty sposób – na przylegających bezpośrednio do posesji chodnikach. Na pierwszy rzut oka temat może wydawać się prozaiczny. Jednak skutki jego nieznajomości mogą być niebagatelne dla naszego portfela. Z pewnością chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której ktoś przechodząc obok naszej posesji, np. złamie nogę.

zmiana imienia lub zmiana nazwiska a prawo

Zmiana imienia lub nazwiska od strony prawnej – jak to właściwie zrobić?

Zmiana swojego imienia lub nazwiska nie jest przypadkiem zbyt częstym. W praktyce jednak osoby zamierzające dokonać takiej zmiany stają przed problemem, jak właściwie to zrobić? Ten artykuł wyjaśni kwestie zmiany nazwiska oraz przedstawi obecny stan prawny związany z tą procedurą. Podstawowym w tej materii aktem prawnym jest ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska.

farmer

Premia dla młodego rolnika

Wiele młodych osób bardzo często zastanawia się nad wyborem odpowiedniej ścieżki kariery, nad tym jak połączyć życiową pasję z możliwością uzyskania godziwego wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Pytanie „jak żyć” pojawia się w głowach mieszkańców wsi, małych miasteczek, jak również dużych aglomeracji.

prawo sąsiedzkie

Prawo sąsiedzkie

Nie sposób uniknąć wzajemnych kontaktów i interakcji międzyludzkich mieszkając obok siebie. Czasem wykonywanie prawa własności nieruchomości utrudnia pozostałym mieszkańcom korzystanie ze swoich uprawnień. To negatywne oddziaływanie na otoczenie otrzymało kodeksową nazwę „immisje”. Trzeba zaznaczyć, iż nie jest to fizyczne wtargnięcie na cudzy grunt, do immisji bowiem zaliczamy działanie podejmowane w ramach własnej nieruchomości, jednak w sposób nadmierny, odczuwany również na gruntach sąsiadujących.

zarobki prawników

Zarobki prawników

Adwokaci zarabiający 100 tysięcy złotych miesięcznie, komornicy pławiący się w luksusie oraz głodujący prokuratorzy.

Gdzie leży prawda wśród internetowych legend, mitów z najróżniejszych forów i plotek rodem z ,,Pudelka”?

Czy naprawdę wszyscy prawnicy prowadzą życie Rockeffelerów? Ustalmy raz na zawsze w oparciu o statystyki, ile zarabiają prawnicy.

kasa

Czy przysługują Ci świadczenia?

Ten artykuł będzie przybliżać możliwości skorzystania z pomocy społecznej w naszych realiach.

Jak wiadomo, aby skorzystać z możliwości polskiej polityki społecznej trzeba spełniać pewne formalne warunki, bez których, niestety żadna pomoc nam się teoretycznie nie należy.